મહિલા સન્માન બચત પત્ર યોજના 2023

મહિલા સન્માન બચત પત્ર યોજના 2023 : સરકારે મહિલાઓ માટે ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડી છે, પરંતુ મહિલા સન્માન બચત પત્ર આ બધાથી ખૂબ જ અલગ છે. આ યોજનામાં જો કોઈ મહિલા અથવા છોકરી 2025 સુધી આ યોજનામાં 2 લાખ રૂપિયા સુધી જમા કરાવે છે, તો તેને 7.5 ટકાના દરે વ્યાજનો લાભ મળશે.

મહિલા સન્માન બચત પત્ર યોજના 2023

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશની મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ બજેટમાં સરકારે દેશની મહિલાઓને ખાસ ભેટ આપી છે. સરકારે કહ્યું છે કે હવેથી મહિલાઓને 2 લાખ રૂપિયાનો લાભ મળશે. મોદી સરકારે મહિલા સન્માન બચત સર્ટિફિકેટ શરૂ કર્યું છે, જેમાં તમને ઘણા વિશેષ લાભો મળશે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે આ યોજનાનો લાભ કોણ અને કેવી રીતે લઈ શકે છે.

મહિલા સન્માન બચત પત્ર MSSC શું છે?


સરકારે મહિલાઓ માટે ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડી છે, પરંતુ મહિલા સન્માન બચત પત્ર આ બધાથી ખૂબ જ અલગ છે. આ યોજનામાં જો કોઈ મહિલા અથવા છોકરી 2025 સુધી આ યોજનામાં 2 લાખ રૂપિયા સુધી જમા કરાવે છે, તો તેને 7.5 ટકાના દરે વ્યાજનો લાભ મળશે. ખાસ વાત એ છે કે આમાં કોઈ ટેક્સ નથી. તમે આ સ્કીમમાં 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરી શકો છો.

મહિલા સન્માન બચત પત્ર માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

મહિલા સન્માન બચત પત્રનો લાભ માત્ર મહિલાઓ જ લઈ શકે છે. આ માટે ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકમાં જાઓ અને ત્યાં જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરો. આમાં લોકો ઓનલાઈન પણ અરજી કરી શકશે. મહિલા સન્માન બચત પત્ર મેળવવા માટે મહિલાના નામ પર આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ જરૂરી રહેશે. પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જોઈએ. આધાર કાર્ડ અને પેન કાર્ડ પરના નામ સાથે મેચ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો, આ સિવાય મહિલાને ફોર્મ ભરતી વખતે OTP આપવા માટે મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડીની જરૂર પડી શકે છે.

મહિલા સન્માન બચત પત્રમાં ટેક્સમાં છૂટ

મહિલા સન્માન બચત પત્રમાં 2 વર્ષ માટે 2 લાખ રૂપિયા જમા કરો અને પછી તમે જરૂર પડ્યે તેને ઉપાડી શકો છો, જેમાં તમારે કોઈ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં.

અન્ય ઉપયોગી માહિતી અહીંથી વાંચો
મહિલા સન્માન બચત પત્ર યોજના 2023

આ યોજનાના ફાયદા અને નિવારણ શું છે

લાભોની સાથે આમાં કેટલાક નિયંત્રણો પણ છે, જેમ કે- આ યોજનામાં વ્યાજ સારું છે, પરંતુ રોકાણની મર્યાદા 2 લાખ રૂપિયા સુધી નક્કી કરવામાં આવી છે. એટલે કે જો કોઈ મહિલા તેમાં વધુ પૈસા રોકવા માંગતી હોય તો તે કરી શકતી નથી. આ સિવાય આ બે વર્ષની સેવિંગ સ્કીમ હશે, તમે આ સ્કીમમાં 2025 સુધી જ રોકાણ કરી શકો છો.