વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ માટેની યોજના અને હોસ્ટેલ લિસ્ટ @wcd.nic.in

વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ માટેની યોજના : શહેરી, અર્ધ શહેરી અથવા તો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જ્યાં મહિલાઓ માટે રોજગારીની તકો હોય ત્યાં તેમના બાળકો માટે દિવસ સંભાળની સુવિધા સાથે, કામ કરતી મહિલાઓ માટે આવાસને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના. શહેરી, અર્ધ શહેરી અથવા તો ગ્રામીણ Read More …

Anubandham Registration @ anubandham.gujarat.gov.in | Registration | Log in | Web Portal Launched by Govt Of Gujarat

Anubandham Registration | Gujarat Government Has Provided Letters To 62,000 Youths, Launch ‘Anubandham’ Portal And Mobile App For Jobs Anubandham @ anubandham.gujarat.gov.in Gujarat Government Will Give Appointment Letter To 50,000 Youth On The Rojgar Divas 06-08-2021, Gujarat No.1 In Providing Employment Read More …