BOB CSP Kai Rite Kholvi 2023

BOB CSP Kai Rite Kholvi 2023 : આજ કાલ ધંધા માટે ઘણા બધા વિકલ્પ આપડા સામે આવી રહ્યા છે એવા આજના યુવા પેઢી વિચાર માં પડી રહી છે કે ક્યાં વ્યવસાય તરફ જવું .યુવાનો ધંધો તો શરુ કરવા માંગે છે પણ ધંધા ની ખાસ સમાજ ના હોવાના લીધે યોવાનો થોડા દરે છે . આવામાં BOB CSP … Read more

BOB Recruitment 2023: બેંક ઓફ બરોડામાં 250 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, અહિથી અરજી કરો

BOB Recruitment 2023: બેંક ઓફ બરોડામાં 250 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, ભરતી માટે તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. BOB Recruitment 2023 | બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023 ભરતી સંસ્થા બેંક ઓફ બરોડા (BOB) પોસ્ટનું નામ સિનિયર મેનેજર – … Read more

PM Souchalay Yojana: પ્રધાનમંત્રી શૌચાલય યોજના, શૌચાલય બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય

PM Souchalay Yojana : શું તમે પ્રધાનમંત્રી શૌચાલય યોજના માં ફોર્મ ભરવા માંગો છો? અહીં અમે તમને આ લેખ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શૌચાલય યોજના ની સંપૂર્ણ માહીતી આપીશુ. આ યોજના નો મુખ્ય હેતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખુલ્લામાં શૌચ કરવાની પ્રથાને સમાપ્ત કરવા સહાય આપવની છે. પ્રધાનમંત્રી શૌચાલય યોજના :  શૌચાલય બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા 12,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય … Read more